Projektid

Käimasolevad projektid

Noored tööle teenindussektoris

Projekt "Noored tööle teenindussektoris" viiakse läbi perioodil 01.08.2017-31.07.2019 Euroopa Sotsiaalfondi toetusel summas 199 175, 40 eurot.
Projekti eesmärk- soodustada noorte töötute tööleasumist ja tööturul püsimist; anda erialased teadmised ja oskused, vajalikud tööturul püsimiseks; tõsta osalejate motivatsiooni.

Erialad:

kokk

pagar-kondiiter

Projekti lühikirjeldus:

Tallinna Erateeninduskool viib projekti "Noored tööle teenindussektoris!" raames läbi Harju- ja Ida-Virumaa noortele töötutele koolitusi järgmistel õppekavadel: kokk ja pagar-kondiiter. Õppekeeleks on nii vene, kui eesti keel.
Projektis osalejatele pakutakse keskmiselt 6 kuu vältel individuaalset nõustamist. Projekti tegevuste hulka kuuluvad peaasjalikult erialakoolitused, mis sisaldab ka erialast keeleõpet (eesti ja inglise keelt).
Projekti tegevuste hulka kuulub tööklubides toimuv õpe, kus arendatakse tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise vahendina, CV ja motivatsioonikirja elektroonne koostamine).
Peale õppekava (sh erialakoolituse ja tööpraktika) läbimist võimaldatakse osalejatel sooritada kutseeksamit. Kutsetunnistuse olemasolu annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas.
Projektis osalejatele makstakse stipendiumit ja vajadusel kompenseeritakse sõidukulud.

Projektis osalemise tingimused:

  • kandideerija peab olema töötu staatuses (ka registreerimata töötu)

  • vanus 16 – 29 aastat

  • omama kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust (ka keskhariduse baasil)

  • valmisolek ja motiveeritus õpinguteks ja tööle asumiseks ühel alljärgnevatest erialadest:
    – kokk
    – pagar-kondiiter

Korduma kippuvad küsimused

Tahan projektis osaleda!

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Lõpetatud projektid:

Tegus Algus 

SA Tallinna Erateeninduskool viis läbi projekt "Tegus algus!" periodil 01.08.2016-31.07.2018.
Projekti raames korraldati noorte töötute koolitusi koka ja pagar-kondiitri erialal.
Projekti finantseeriti Euroopa Sotsiaalfondi toetusel summas 298 235,08 eurot.

Lõpuaktuse pildid

Kontaktid

Estonia pst 5а, Tallinn
телефон: +372 545 15 999
e-mail: [email protected]