Kondiitri koolitus

Lähimad kuupäevad:

14.01.2019–12.04.2019

Koolituse maht:

806 akademilist tundi (31 EKAP):
- 416 tundi (16 EKAP) auditoorne töö
- 104 tundi (4 EKAP) praktika koolikeskkonnas
- 260 tundi (10 EKAP) ettevõttepraktika
- 26 tundi (1 EKAP) iseseisev töö

Koolituse eesmärk:

Tallinna Erateeninduskooli koka koolituste eesmärgiks on valmistada õppija ette kutseeksamiks, võimaldada õppijal omandada pädevused tööks kokana majutuse-, toitlustamisettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Õpiväljundid:

Õppija
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) korraldab müügiks planeeritud toodangu õigeaegse üleandmise vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
4) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vene või inglise keelt tasemel B1.

Õppekava moodulid:

1) Sissejuhatus
2) Toiduainetöötluse valdkonna alused
3) Toiduhügieen ja ohutus
4) Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
5) Tainaste valmistamine
6) Tainaste vormimine ja kergitamine
7) Toodete küpsetamine
8) Kondiitritoodete jahutamine ja viimistlemine
9) Valikpagaritoodete külmutamine
10) Toodete pakendamine ja ladustamine
11) Juhtimine ja majandamine
12) Masinate ja seadmete kasutamine
13) Praktiline töö koolis
14) Erialane eesti/inglise keel (õppija valikul)
15) Praktika ettevõttes
16) Iseseisev töö

Õppejõud

Аннели Кубби

Anneli Kubbi

pagar-kondiitri eriala õpetaja

Ирина Солдатова

Irina Soldatova

esmaabi ja toiduhügieeni õpetaja

NI

Natalja Iltšuk

kokaeriala õpetaja

OGUsseva5

Olga Gusseva

kondiitri eriala õpetaja

Koolitusele registreerimine:

Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Kontaktid

Estonia pst. 5а, Таллинн
tel.: +372 545 15 999
e-mail: [email protected]